Alumina Association
 
Adv.H.R. Rokde   President
Prof. Ashok Gaidhani   Secretary
Shri. Sachin Soman   Treasurer
Mrs. Prabhatai Chole   Member
Mrs. Vibhavari Girhepunje   Member
Mrs. Shital Khedikar   Member
Ku. Vidya Bhadade   Member
Shri Murlidhar Muhture   Member
Shri Nivruttinath Bhandarkar   Member
Shri Gopalkrushna Girhepunje   Member
Shri Vijay Meshram   Member
Shri Sharad Giri   Member
Shri Pitamber Urkude   Member
Shri Jagdish Bhaisare   Member

Various Programmers are conducted by the Alumina Association.